messager
 
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
account_box กองคลัง
นางศุภนารี เหมากระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. : 061-9315747
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
โทร. : -
นางศุภนารี เหมากระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทร. : 061-9315747
นางสาววีรนุช ตังตระกูล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. : 083-3677855
พวงผกา วิวาสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร. : 096-7869620
จันทิรา บุญหนัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร. : 080-3633135
ศาริสา ถาวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี