เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
camera_alt ภาพกิจกรรม
5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [6 ธันวาคม 2565]
วันลอยกระทงประจำปี2565 [15 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 1000 น. นายสมบัติ วิวาสุข ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยร่วมกันทำความสะอาดถนน และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณสองข้างทาง ถนนบำรุงพัฒนา [23 ตุลาคม 2565]
กิจกรรมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 0800 น. ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ [23 ตุลาคม 2565]
วันที่ 2 ตุลาคม 2565 นายสมบัติ วิวาสุข นายก ทต.สำโรงทาบ นำทีมเจ้าหน้าที่ ทต.สำโรงทาบ ดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำไหล [2 ตุลาคม 2565]
ช่วยเหลือประชาชน [2 ตุลาคม 2565]
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ ทต.สำโรงทาบ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยพายุ "โนรู" [1 ตุลาคม 2565]
วันที่ 30 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ ทต.สำโรงทาบ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ [30 กันยายน 2565]
โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา [1 กันยายน 2565]
ประชุมคณะกรรมการแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลสำโรงทาบ [18 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 32 รายการ)