messager
 
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันสงกรานต์ 2567 [13 เมษายน 2567]
โครงการเทศบาลพบประชาชนและจัดทำแผนชุมชน วันที่ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ [28 มีนาคม 2567]
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [8 กุมภาพันธ์ 2567]
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ [13 มกราคม 2567]
๑มกราคม๒๕๖๗ [1 มกราคม 2567]
สวัสดีปีใหม่ 2567 [27 ธันวาคม 2566]
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ [5 ธันวาคม 2566]
งานลอยกระทง 2566 [16 พฤศจิกายน 2566]
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ลำคลองห้วยแสง” [10 พฤศจิกายน 2566]
โครงการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖7 [8 พฤศจิกายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 - 10 (ทั้งหมด 95 รายการ)