messager
 
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

การป้องกันการทุจริต
play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
play_arrow รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
play_arrow รายงานผลการดำเนินการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
play_arrow รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow รายงานผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
play_arrow ประกาศผลคะแนน ITA
play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
play_arrow การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีและประพฤติมิชอบ
play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 34
play_arrow ประชาสัมพันธ์
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2566

check_circle แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


QR Code


camera_alt ภาพกิจกรรม
เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยภายในชุมชนหนองไผ่ล้อม
จิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐
ประเพณีบุญบั้งไฟ 2567
วันสงกรานต์ 2567
โครงการเทศบาลพบประชาชนและจัดทำแผนชุมชน วันที่ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศ พื้นที่สาธารณะ ปลอดบุหรี่
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ตลาดเช้า-เย็น เทศบาลตำบลสำโรงทาบ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางAsphaltic Concrete ถนนเลียบคลอง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนAsphaltic Concrete ถนนหนองไผ่ล้อม2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนเจริญสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
rss_feed ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศ พื้นที่สาธาณะ ปลอดบุหรี่
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview150
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลสำโรงทาบ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview137
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลสำโรงทาบ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview169
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115

บุคลากรภายใน
rss_feed ผู้บริหารองค์กร
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร. : สายด่วน 088-9993854
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร. : สายด่วน 088-9993854

สถิติ sitemap
วันนี้ 96
เดือนนี้2,472
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)72,693
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ