เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวมธุกุลยา พิมพ์สวัสดิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร. : 063-7357979