เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 371 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทร.044-569106 โทรสาร.044-569107การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 818
เดือนนี้ 16,101
เดือนที่แล้ว 19,500
ทั้งหมด 27,235

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
-
ปลัดเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
-
ปลัดเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
นายนพรัตน์ สายรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0810748931
นายนพรัตน์ สายรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0810748931
นางศุภนารี เหมากระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
รักษาการผอ.กองคลัง
โทร : 044569106
นางศุภนารี เหมากระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
รักษาการผอ.กองคลัง
โทร : 044569106
นายอุทัย โชติบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอุทัย โชติบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายบุญเที่ยง สาแก้ว
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายบุญเที่ยง สาแก้ว
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสุมาลี ม่วงศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร : 044569106
นางสุมาลี ม่วงศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร : 044569106
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุทัย โชติบุตร
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตำบลสำโรงทาบ
โทร : 044-569106
นายอุทัย โชติบุตร
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตำบลสำโรงทาบ
โทร : 044-569106