เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสรวงสุดา บุราคร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. : 086-5393812
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร. : -
นางสาวสรวงสุดา บุราคร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
โทร. : 086-5393812
นายมวลชัย แก้วคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร. : 088-7242853
นายพูนศักดิ์ งามนัก
พนักงานขับรถฟาร์มแทรคเตอร์
โทร. : 085-7734277
นายเจรียน วิวาสุข
พนักงานเก็บขนขยะ
โทร. : 061-0505447
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร. : -


× เทศบาลตำบลสำโรงทาบ