เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
account_box กองช่าง
นายสุรชัย ศรีระอุดม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. : 061-0462078
นายไกรวิทย์ ทองแม้น
พนักงานจ้างรายวัน( ผู้ช่วยธุรการ)
นางสาวนฤสรณ์ บุญแจ้ง
พนักงานจ้างรายวัน
น.ส.คัทรียา สันทาลุนัย
พนักงานจ้างเหมารายวัน(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)