messager
 
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 088-9993854
นางเอื้อย ทองทั่ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 082-2329829
นายอุดมทรัพย์ แดงบุญเลิศ
รองนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 087-2396829
นายทองพูน วิวาสุขุ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 092-4367434
นายสถาพร บุญมณี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร. : 084-2830883