เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ ของสำนักงานเลขาธิการวิฒิสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศกระทรวงสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ตลาด 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
find_in_page มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาอังกฤษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาไทย) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกวดหนูน้อยนพมาศ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกวดกระทง ประจำปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ............ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 และประจำปีงบประมาณ 2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ข้อ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ข้อ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 43 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนิการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
find_in_page ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดเก็บทำฐานภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
1 - 20 (ทั้งหมด 98 รายการ) 1 2 3 4 5