เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางเท้า
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file กำหนดขอบเขตควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานผลการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
find_in_page ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file วินัยและการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file การดำเนินการทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file กฎหมายและอำนาจหน้าที่ของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file สิทธิผู้ถูกดำเนินการทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file มาตรฐานทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
photo วันพรุ่งนี้ที่ 16 มีนาคม 2565 การปะปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
photo การเตรียมความพร้อมเป็นจังหวัดนำร่องให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น(Endemic Disease) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
photo ประกาศปิดตลาดถนนคนเดิน(คลองถม)และตลาดนัด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file เทศบาลตำบลสำโรงทาบ ประกาศ(ภ.ด.ส.7)การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง100% ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
1 - 20 (ทั้งหมด 50 รายการ) 1 2 3