messager
 
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 13
ประชุมเพื่อพิจารณา(ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แก้ไขครั้งที่๑/๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 14
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาที่ลุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 11
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 14
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 13
ประกาศ พื้นที่สาธารณะ ปลอดบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 11
ตลาดเช้า-เย็น เทศบาลตำบลสำโรงทาบ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 16
ประชาสัมพันธ์การจ้างงานคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 10
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบ2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 17
ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 20
ประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 24
รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลสำโรงทาบ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 28
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ ของสำนักงานเลขาธิการวิฒิสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 76
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 31
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 33
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 66
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ตลาด 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 55
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 50
find_in_page มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาอังกฤษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 79
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาไทย) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 89
1 - 20 (ทั้งหมด 116 รายการ) 1 2 3 4 5 6