เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (No Gift Policy) 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศการรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทต.สำโรงทาบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่มาลงทะเบียน เดือน ต.ค. 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรื่องแผนการจัดเก็บภาษี และพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงงานประเมิน และพนักงานจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 1000 น. นายสมบัติ วิวาสุข นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ พร้อมคณะผู้บริหาร นายก่อการ ฝอดสูงเนิน ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลสำโรงทาบ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสำโรงทาบ ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 0800 น. นายสมบัติ วิวาสุข นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ พร้อมคณะผู้บริหาร นายก่อการ ฝอดสูงเนิน ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลสำโรงทาบ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสำโรงทาบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo เทศบาลตำบลสำโรงทาบ เลื่อนการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
find_in_page วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ท่านฟาริดา สุไลมาลย์ ร่วมกับนายสมบัติ วิวาสุข นายก ทต.สำโรงทาบ ร่วมปรึกษาเกี่ยวกับอุทกภัยจากพายุ "โนรู" poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo วันที่ 30 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ ทต.สำโรงทาบ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
find_in_page รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
1 - 20 (ทั้งหมด 71 รายการ) 1 2 3 4