call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 371 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทร.044-569106 โทรสาร.044-569107

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตำบลสำโรงทาบ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo แจ้งชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ เดือน ก.ย. 2564
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
photo ประชาสัมพันธ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศแก้ไขมาตรการการกักตัว ผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ(โอ้กวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ขยายเวลาปิดตลาดนัดและตลาดคลองถม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
photo ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลสำโรงทาบนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า #ฟรี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
photo ขอปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
photo ขอแจ้งปิดตลาดนัดและตลาดคลองถม ซึ่งอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื่อโรค เป็นระยะเวลา2สัปดาห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
photo ระดับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
photo มารู้จัก " COVID-19" กันเถอะ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
photo อัตราภาษีใหม่ ของภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
photo แบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียITA poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีไปชำระภาษีประจำปี 2561 ภายในเวลาที่กฏหมายกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
photo ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านร่วมใจ ชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
photo ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ กระทรวงการคลัง
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
ระบบ SIS
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท