เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 371 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทร.044-569106 โทรสาร.044-569107การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 776
เดือนนี้ 16,059
เดือนที่แล้ว 19,458
ทั้งหมด 27,193

account_box สำนักปลัด
นายนพรัตน์ สายรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0810748931
นายนพรัตน์ สายรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0810748931
นายสยาม วิวาสุข
ลูกจ้างประจำ (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)
โทร : 0846075979
นายสยาม วิวาสุข
ลูกจ้างประจำ (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)
โทร : 0846075979
นางสุชัญญา เข็มทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโบายและแผน
โทร : 044569106
นางสุชัญญา เข็มทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโบายและแผน
โทร : 044569106
นายธนยศ ม่วงศรี
ลูกจ้างประจำ
โทร : 044569106
นายธนยศ ม่วงศรี
ลูกจ้างประจำ
โทร : 044569106
นางสาวญานิน นิลทัย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 093-487753
นางสาวญานิน นิลทัย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 093-487753
นายสนธยา อนุลีจันทร์
พนักงานป้องกัน
โทร : 083-384223
นายสนธยา อนุลีจันทร์
พนักงานป้องกัน
โทร : 083-384223
นางสาวสุณิสา กระต่ายเทศ
พนักงานจ้างทั่วไป (งานธุรการ)
โทร : 0821678068
นางสาวสุณิสา กระต่ายเทศ
พนักงานจ้างทั่วไป (งานธุรการ)
โทร : 0821678068
นายธวัชชัย แสนสำโรง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
โทร : 088-342514
นายธวัชชัย แสนสำโรง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
โทร : 088-342514
นางอินถวา วิวาสุขุ
งานทะเบียนและบัตร
โทร : 088-086605
นางอินถวา วิวาสุขุ
งานทะเบียนและบัตร
โทร : 088-086605
นางสาวกิตติยวดี เมฆกัลจาย
ผู้ช่วยงานบริหารงานบุคคล
โทร : 044569106
นางสาวกิตติยวดี เมฆกัลจาย
ผู้ช่วยงานบริหารงานบุคคล
โทร : 044569106
นายภาคิน เชยการินทร์
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
โทร : 088-109817
นายภาคิน เชยการินทร์
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
โทร : 088-109817
นายสุริยา ชะฏาทอง
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
โทร : 090-017027
นายสุริยา ชะฏาทอง
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
โทร : 090-017027
นายธนา ม่วงศรี
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
โทร : 083-387223
นายธนา ม่วงศรี
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
โทร : 083-387223
นายนริศ ต้นบัวประเสริฐ
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายนริศ ต้นบัวประเสริฐ
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายวีระชาติ ปัตนัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายวีระชาติ ปัตนัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายวรธน แสงอุ่นอุรัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายวรธน แสงอุ่นอุรัย
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายภูมี สุขสกุล
ลูกจ้างประจำ
โทร : 044569106
นายภูมี สุขสกุล
ลูกจ้างประจำ
โทร : 044569106
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุทัย โชติบุตร
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตำบลสำโรงทาบ
โทร : 044-569106
นายอุทัย โชติบุตร
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตำบลสำโรงทาบ
โทร : 044-569106