เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 371 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทร.044-569106 โทรสาร.044-569107การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 798
เดือนนี้ 16,081
เดือนที่แล้ว 19,480
ทั้งหมด 27,215

account_box กองการศึกษา
นายบุญเที่ยง สาแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายบุญเที่ยง สาแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวารุณี พลนามอินทร์
ครู
นางวารุณี พลนามอินทร์
ครู
นางสาวนลินนิภา นามบุตร
ครู
นางสาวนลินนิภา นามบุตร
ครู
นางสุจิน ผมงาม
ครู
นางสุจิน ผมงาม
ครู
นางสาวธนวรรณ พรหมภักดี
ครู
นางสาวธนวรรณ พรหมภักดี
ครู
นางสาวพัณณิตา คำงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพัณณิตา คำงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอิศราภรณ์ ปัตนัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอิศราภรณ์ ปัตนัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายวีระชัย พรหมขัติแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายวีระชัย พรหมขัติแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางธิดารัตน์ ด้วงมุขพะเนา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางธิดารัตน์ ด้วงมุขพะเนา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพิมพ์พิไล ใจศิลป์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพิมพ์พิไล ใจศิลป์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางลาวัลย์ วิวาสุข
แม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางลาวัลย์ วิวาสุข
แม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางเพ็ญนภา ชะฎาทอง
แม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางเพ็ญนภา ชะฎาทอง
แม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุทัย โชติบุตร
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตำบลสำโรงทาบ
โทร : 044-569106
นายอุทัย โชติบุตร
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตำบลสำโรงทาบ
โทร : 044-569106