call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 371 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทร.044-569106 โทรสาร.044-569107

camera_alt ภาพกิจกรรม
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เคลียร์ต้นไม้ที่ล้มขวางทาง และระบายน้ำที่ท่วมขังจากฝนตกในเขตเทศบาล
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ สท. และทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการออกสำรวจตรวจสอบน้ำท่วมขังบริเวณถนนภายในเขตเทศบาล
โดยตรวจคัดกรอง COVID-19 เชิงรุกพ่อค้า แม่ค้าในตลาดฯ
มอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ประสบภัยพิบัติ ได้รับความเดือดร้อนจากโรคลัมปีสกิน
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตำบลสำโรงทาบ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
แจ้งชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ เดือน ก.ย. 2564
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประชาสัมพันธ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ กระทรวงการคลัง
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
ระบบ SIS
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ