เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
play_arrow ประกาศ
ลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสุรินทร์

การแต่งกายของบุคลากรเทศบาลตำบลสำโรงทาบ

หลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ