เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
play_arrow ประกาศ
ลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสุรินทร์

การแต่งกายของบุคลากรเทศบาลตำบลสำโรงทาบ

หลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศลาลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

ประกาศ เรื่อง รายชื่อพนักงานครูและบุคลาการทางการศึกษาเทศบาลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

ประกาศ ทต.สำโรงทาบ เรื่อง รายชื่อพนักงานผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น