call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 371 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทร.044-569106 โทรสาร.044-569107

folder ข้อมูลการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
photo 01 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
ชื่อเรื่อง: 01
ชื่อไฟล์: nSCFqSJFri43207.jpg
photo ประชาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ชื่อเรื่อง: ประชาคม
ชื่อไฟล์: 6z8jEMzFri43119.jpg
photo 03 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
ชื่อเรื่อง: 03
ชื่อไฟล์: Fgc4pq6Fri43509.jpg
insert_drive_file การประชาคมขอใช้พื้นที่สร้างอาคารห้องประชุมอำเภอสำโรงทาบหลังใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
ชื่อเรื่อง: การประชาคมขอใช้พื้นที่สร้างอาคารห้องประชุมอำเภอสำโรงทาบหลังใหม่    ชื่อไฟล์: hqUcqphFri42521.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
photo 02 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
ชื่อเรื่อง: 02
ชื่อไฟล์: FhcxB45Fri43307.jpg
1 - 5 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ กระทรวงการคลัง
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
ระบบ SIS
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท