ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง