ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านหนองแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง