ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ตลาด ๔ ชนเผ่า ไชน่าทาวน์ กูย ลาว ขะแมร์ จำนวน ๑๑ ชุด เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง