ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง