ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง