ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารสุนัข ใช้ในโครงการศูนย์พักพิง(ชั่วคราว) สุนัขไม่มีเจ้าของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง