ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง