ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมเตาเผาขยะเทศบาลตำบลสำโรงทาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง