ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะเทศบาลตำบลสำโรงทาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง