ชื่อเรื่อง : จ้างสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง