ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถไถฟาร์มแทรคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง