ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมถนนประชาราษฎร์กับถนนหนองแล้ง 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง