ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมถนนประชาราษฎร์กับถนนหนองแล้ง ๑๐ บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไผ่ล้อม กว้าง ๓.๐๐ - ๓.๗๐ เมตร ยาวรวม ๖๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๔ ตารางเมตร เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง