ชื่อเรื่อง : จ้างทำสติ๊กเกอร์ซีทรูติดกระจกพร้อมติดตั้งห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง