ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง