ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) ถนนบำรุงพัฒนา - ถนนอุดมทรัพย์ - ถนนประชาราษฎร์ - ถนนมิตรโพธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)