เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
รายละเอียด : วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแล้ง โดย นายสมบัติ วิวาสุข นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ผู้โพส : admin