เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ร่วมถ่ายรูปโครงการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : วันที่ 25 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/ พนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ และปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จริยธรรมและคุณธรรมขององค์กร เนื่องในวันเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ผู้โพส : admin