เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
พ่นหมอกควัน
รายละเอียด : ด้วยขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่ชุมชนหนองแล้งเขตเทศบาลตำบลสำโรงทาบพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วจำนวน 3 ราย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสำโรงทาบ จึงได้ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้เลือดออกในบริเวณหมู่บ้านสถานที่ราชการโรงเรียน ขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสำโรงทาบได้เฝ้าระวังและร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้เลือดออก ด้วยการคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง และมีฝาปิดภาชนะใส่น้ำอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของยุงที่เป็นพาหะไข้เลือดออก
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลสำโรงทาบ