call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 371 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทร.044-569106 โทรสาร.044-569107

มอบถุงยังชีพ
รายละเอียด : นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ และข้าราขการพนักงานฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม "โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2564" ในพื้นที่ หมู่1ชุมชน หนองไผ่ล้อม หมู่2 ชุมชนหนองแล้ง และหมู่ 10 ชุมชนห้วยแสง
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854