call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 371 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทร.044-569106 โทรสาร.044-569107

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เปิดตัวโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อฟื้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำคลองห้วยแสง
รายละเอียด : นายกองโทเสนีย์ มะโน นายอำเภอสำโรงทาบเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมเปิดตัวโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อฟื้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำคลองห้วยแสง ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 66