เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เปิดตัวโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อฟื้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำคลองห้วยแสง
รายละเอียด : นายกองโทเสนีย์ มะโน นายอำเภอสำโรงทาบเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมเปิดตัวโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อฟื้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำคลองห้วยแสง ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนภาคีเครือข่ายในพื้นที่เทศบาลตำบลสำโรงทาบ มีการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณริมตลิ่งลำคลองห้วยแสง อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ผู้โพส : admin