เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ประชุมคณะกรรมการแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลสำโรงทาบ
รายละเอียด : วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ วิวาสุข ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังฯ ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนอัตรกำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ครั้งที่ 3/2565 พิจารณากรอบอัตรากำลังที่ว่างตามแผนอัตรากำลังฯ และพิจารณาภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้โพส : admin