เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการเกินศักยภาพฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
รายละเอียด : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายสมบัติ วิวาสุข ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ พร้อมด้วย ภุชงค์ สุภัควรางกูร รองนายก อบจ.สุรินทร์/สจ.อนุชิต บุญเสริม/ท้องถิ่นอำเภอ/นายกเทศบาลตำบล/นายก อบต./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต./เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่อำเภอสำโรงทาบ ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ชั้น 2 เพื่อพิจารณาโครงการเกินศักยภาพฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อเพื่อพิจารณาบรรจุในแผนพฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ อบจ.สุรินทร์
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลสำโรงทาบ