เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 24
คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 30
คู่มือปฏิบัติงานงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 76
คู่มือปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 140