เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนงานบริการก่อสร้าง

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนงานทะเบียนราษฎร์