เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
star_border ตรวจสอบภายใน
คำสั่งที่ 274/3898 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลสำโรงทาบ