เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
play_arrow การขับเคลื่อนจริยธรรม
คำสั่ง/แนวปฏิบัติ การเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่× เทศบาลตำบลสำโรงทาบ