call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 371 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทร.044-569106 โทรสาร.044-569107

folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติผู้มาขอบริการยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่างประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1-2 เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองการศึกษา ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1-2 เดือนตุลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 324