เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติผู้มาขอบริการยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่างประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1-2 เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองการศึกษา ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1-2 เดือนตุลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1