เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
play_arrow งานสังคมสงเคราะห์
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยด้อยโอกาส ฯประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file แผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file แผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file รายงานผลการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผส. พก. ประจำเดือน ก.ย. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file รายงานผลการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผส. พก. ประจำเดือน ส.ค. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file สรุปผลดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1