messager
 
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
play_arrow งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสำโรงทาบ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสำโรงทาบ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
ฐานข้อมูลผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
รายงานผลการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผส. พก. ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ม.ค. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
รายงานผลการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผส. พก. ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธ.ค. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
รายงานผลการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผส. พก. ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พ.ย. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
รายงานผลการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผส. พก. ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ต.ค. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
รายงานผลการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผส. พก. ประจำเดือน ก.ย. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
รายงานผลการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผส. พก. ประจำเดือน ส.ค. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
รายงานผลการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผส. พก. ประจำเดือน ก.ค. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศการรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทต.สำโรงทาบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่มาลงทะเบียน เดือน ต.ค. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
รายงานผลการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผส. พก. ประจำเดือน มิ.ย. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2