เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
play_arrow การบริหารงานบุคคล
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่ว่นท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปรายเดิม กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file คำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ของพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file คำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูครึงปีหลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file คำสั่งให้พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1