call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 371 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทร.044-569106 โทรสาร.044-569107

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
play_arrow ประกาศประชุมสภาฯ
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 181