เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
play_arrow ประกาศประชุมสภาฯ
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
find_in_page ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรื่อง ว่าด้วยการดำเนินงานของประชาชนในการเข้าชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ กำหนด การประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1