ชื่อ - นามสกุล :นางธิดารัตน์ ด้วงมุขพะเนา
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :ปฎิบัติการสอน
ที่อยู่ :371 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
Telephone :044-569106
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฎิบัติการสอน