ชื่อ - นามสกุล :นางเพ็ญนภา ชะฎาทอง
ตำแหน่ง :แม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน้าที่หลัก :ดูแลความสะอาด
ที่อยู่ :371 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
Telephone :044-569106
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ดูแลความสะอาด