ชื่อ - นามสกุล :นายบุญเที่ยง สาแก้ว
ตำแหน่ง :รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
หน้าที่หลัก :ควบคุมดูแลงานกองการศึกษา
ที่อยู่ :371 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
Telephone :044-569106
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ควบคุมดูแลงานกองการศึกษา