ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธนวรรณ พรหมภักดี
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ปฎิบัติหน้าที่การสอน
ที่อยู่ :160 หมู่ 2 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
Telephone :0653314229
Email :gthai2560@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฎิบัติหน้าที่การสอน